TÜRKÇE

TÜRKÇE

Sinopsis:

Tunus, Arap Dünyasında kadın haklarına yönelik gelişmiş kanunlarıyla öncü bir konumdadır. Tunuslu kadınlar, 1956 yılında Tunus’un bağımsızlığıyla birlikte cinsiyet eşitliğine yönelik çoğu temel haklarını Avrupalı hemcinslerinden de önce elde etmişlerdir.
Ancak bu haklar, çoğunlukla daha varlıklı ve daha iyi eğitimli kadınlarca kullanılabilmiştir. Düşük gelirli, düşük eğitimli kadınların, devletin tepeden inme kanunlarla getirdiği bu haklara erişimi çok kısıtlı kalmıştır.
Yasemin Devrimi’yle birlikte Tunus’ta diktatörlük dönemi sona ermiş, ülkeye demokrasi gelmiştir. Önceki hükumet katı laik uygulamalara sahipken, kadın hakları da devlet kontrolü altında korunmaktaydı.
Yeni dönem, insanlar için özgür seçimlerle demokratik hakların kazanılması anlamına gelirken, kadın haklarına yönelik kaygılar da artmıştır. Özgür seçimler, aynı zamanda devletin katı laik politikalarının da artık ortada olmadığı anlamına gelmekteydi. İslam odaklı bir politik parti seçimlerden birinci çıktığında, endişeler de arttı.
Ülkedeki siyasi değişimler haricinde, Tunuslu kadınların hayatlarını değiştiren yeni bir gelişme de yaşanmaktadır. Artan sayıda kadının girişimci olarak ülkenin ekonomik dokusuna katılımı, kendi haklarına erişimlerini de kolaylaştırmaktadır. Farklı nedenlerle, birçok kadın artık kendi işini kurmaktadır.
Önceki hükumetin tepeden inme uygulamalarına ve Yasemin Devrimi’nin demokratik sonuçlarına kıyasla bu yeni “Ekonomik Devrim”, belki de Tunus kadınının konumunu kuvvetlendirmekte daha başarılı olabilir.
Yapımcı ve Yönetmen:            Can ADİLOĞLU
Süre:    30’00”
Diller:
Anlatı:
1. İngilizce
2. Fransızca
3. İspanyolca
4. Türkçe
Röportajlar: Tunus Arapçası (her anlatı dili için ilgili altyazısıyla birlikte)
Altyazılar:    
İngilizce / Fransızca / İspanyolca / Türkçe
Arapça (sadece anlatı kısmı için)
Format:
HD 1080p
PAL, 25fps / NTSC, 24fps,
MP4 / MOV
Tarih:       Mart 2017

Fragman: